Privacy policy

Algemeen
Inleiding OnderwijsMatch, een bemiddelingsbureau gespecialiseerd in het verbinden van zelfstandige onderwijsprofessionals met scholen, zet zich sterk in voor de privacy en bescherming van persoonsgegevens van onze ZZP’ers en websitebezoekers. Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling en Gebruik van Persoonsgegevens
We verzamelen persoonsgegevens bij inschrijving en bemiddeling, waaronder naam, NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, CV, opleidingen, vaardigheden, werkgeschiedenis, motivatiebrief, referenties, en meer. Deze informatie wordt gebruikt voor effectieve bemiddeling tussen ZZP’ers en scholen.

Aanvullende Gegevens Bij arbeids- of opdrachtovereenkomsten verzamelen we extra gegevens zoals BSN-nummer, kopie ID-bewijs, bankrekeningnummer. Voor zakelijke relaties verzamelen we naam, contactgegevens en functie.

Bewaartermijnen

  • Persoonsgegevens bewaren we maximaal 2 jaar na het laatste contact bij inschrijving of benadering.
  • Gegevens verzameld via externe bronnen, zoals LinkedIn, worden binnen 30 dagen verwerkt.
  • Werkgerelateerde gegevens worden bewaard volgens wettelijke termijnen van 2, 5 of 7 jaar.
  • Gegevens van zakelijke contactpersonen bewaren we zolang deze relevant zijn.

Na de relevante bewaartermijn, of bij intrekking van toestemming, verwijderen we uw gegevens uit onze systemen.

Informatie
Gegevensbeveiliging en Inbreuken We nemen uitgebreide beveiligingsmaatregelen. Bij een datalek of beveiligingsinbreuk, verzoeken we u ons onmiddellijk te informeren via info@onderwijsmatch.com.

Rechten betrekking tot persoonsgegevens
U heeft diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:

  • Intrekken van toestemming voor gegevensverwerking.
  • Correctie of verwijdering van uw gegevens.
  • Beperking van verwerking, bezwaar tegen verwerking.
  • Gegevensoverdracht.
  • Klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en Websitegebruik
Onze website gebruikt cookies voor een verbeterde gebruikerservaring en voldoet aan AVG-richtlijnen.


Wijzigingen en Contact
Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via de aangegeven contactgegevens.

Datum: 19 juli 2023 – laatst bijgewerkt. 

Conclusie OnderwijsMatch zet zich in voor de zorgvuldige bescherming en verwerking van persoonsgegevens, in lijn met de AVG, om onze diensten optimaal te kunnen leveren.